Priser

Att förutsäga kostnader för juridiska uppdrag kan vara svårt. Oförutsedda saker kan inträffa på vägen.

När vi är insatta i ärendet kan vi ge dig ett besked om vår bedömning av kostnaden.

Vårt timarvode för 2019 är satt till 1 700 kr/timme inklusive moms.

En enkel bouppteckning kostar ca 5000-7000 kr inklusive moms.

En enkel bodelning kostar ca 3 000-5 000 kr inklusive moms.

Ett enkelt testamente kostar 2 600 kr inklusive moms.

Ett enkelt samboavtal kostar 2 600 kr inklusive moms.

Ett enkelt gåvobrev kostar 2 600 kr inklusive moms.

Ett enkelt äktenskapsförord kostar 2 600 kr inklusive moms + utlägg.

En enkel framtidsfullmakt kostar 2 600 kr inklusive moms.